தமிழ்
മലയാളം
हिंदी
Live
Explore
Video
Podcast
Your Take
About
Login
    
   
The above is user-generated content. The views expressed here are not necessarily shared by Asiaville.

Comments


Arun DI1 year ago

A wonderful travelogue.. Nice narration too. Calicut poyi vanna oru feel.. Nannaittundu krishnakumar.. Keep writing..

Reply
പ്രജിത്ത്1 year ago

പഴശ്ശി മ്യൂസിയത്തെക്കുറിച്ചും,ആർട്ട് ഗ്യാലറിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല.

Reply
Anumol1 year ago

Krishna you are Amazing.. Well said about Calicut..

Reply